Дисертації

 ЗАХИЩЕНІ:

Віват Г. І.

Канд. “Поетика символічного образу в творчості Василя Стуса” (2005 р.);

Докт. “Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І. Калинець, М. Руденко, І. Світличний, В. Стус)” (2011 р.).

Машарова Я. В.

Канд. “Зображення людини в екологічних ситуаціях сучасної радянської прози” (1983 р.).

Нарушевич-Васильєва О. В.

Канд. “Категорія спонукальності у прагмастилістичному аспекті” (2002 р.).

Южакова О. І.

Канд. “Формування української термінології холодильної техніки” (2009 р.).

Лупол А. В.

Канд. “Онімний простір у поезії Василя Стуса” (2012 р.).

Філіпенко О. І.

Канд. “Естетичні функції символів у творчості Докії Гуменної” (2017).

  

 ПЛАНУЮТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ:

Шевчук О. В.

Канд. “Художня інтерпретація образу історичної особи (на матеріалі українських романів про Максима Кривоноса)”.

Лакомська І. В.

Канд. “Семантика фразеологізмів у газетних заголовках: впливовий аспект”.