Конференції

 1. Віват Г.І. Синергетика літературного процесу у контексті ХХ століття. 74-та наукова конференція науково-викладацького та наукового складу академії, ОНАХТ, Одесса, 2014 р.
 2. Віват Г.І. Барвопис лірики Ігоря Калинця Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 5-ти томах. 2014 р. – Вип. 10.
 3. Віват Г.І.  Роль паремій у сучасній комунікативній практиці// Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення навчального процесу в умовах запровадження нового Закону України «Про вищу освіту». Матеріали 46-ї науково-методичної конференції/Віват Г.І.//ОНАХТ, 8-10 квітня 2015 р. – Одеса, 2015.
 4. Казарян Т.Г., Войтенко Г.М. «Здоров’я – мова, а мова – це здоров’я». VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та аспірантів. ОНАХТ, 2014. В електронному вигляді.
 5. Казарян Т.Г., Войтенко Г.М. Мова, суспільство та виховання словом. Міжнародна науково-практична конференція «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект» – Харків, ХНУЦЗ, 2014.
 6. Казарян Т.Г., Шевчук О.В. Рольові ігри – ефективний метод навчання російській мові як іноземній. Міжнародна науково-практична конференція «Мова в професійному вимирі: комунікативно-культурний аспект» – Харків, ХНУЦЗ, 2014.
 7. Казарян Т.Г. Етика ділового листування. Міжнародна науково-практична конференція «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект» – Харків, ХНУЦЗ, 2014.
 8. Казарян Т.Г. Перспективи вивчення української мови як іноземної на підготовчому відділенні ЦМО ОНАХТ./ Казарян Т.Г. //Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення навчального процесу в умовах запровадження нового Закону України «Про вищу освіту». Матеріали 46-ї науково-методичної конференції/Віват Г.І.// ОНАХТ, 8-10 квітня 2015 р. – Одеса, 2015.
 9. Копач Н.В. Мова-наслідок матеріальної і духовної діяльності поколінь/ Копач Н.В.// Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення навчального процесу в умовах запровадження нового Закону України «Про вищу освіту». Матеріали 46-ї науково-методичної конференції / Віват Г.І.// ОНАХТ, 8-10 квітня 2015 р. – Одеса, 2015.
 10. Лакомська І.В. Видозміни фразеологізмів у газетних заголовках як компонентів комунікаційного впливу/ Лакомська І.В. // Наукова конференція «ІІІ Карпенківські читання». ОНУ ім. І.І. Мечникова. – 2014.
 11. Лакомська І.В. «Сугестивна специфіка імперативів у межах заголовкових фразеологізмів». Участь у ІІІ міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції: «Філологія 21 ст.: теорія, практика, перспективи». НУ «ОЮА».
 12. Лупол А. В. Особливості змістовного наповнення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів різних спеціальностей ВНЗ / Лупол А. В. //Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення навчального процесу в умовах запровадження нового Закону України «Про вищу освіту». Матеріали 46-ї науково-методичної конференції / Віват Г.І.// ОНАХТ, 8-10 квітня 2015 р. – Одеса, 2015.
 13. Машарова Я.В. Історія літери в інтер’єрі часу. 74-та наукова конференція науково-викладацького та наукового складу академії, ОНАХТ, Одесса, 2014 р.
 14. Машарова Я.В. До питання дистанційного вивчення української мови за професійним спрямуванням/ Машарова Я.В.// Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення навчального процесу в умовах запровадження нового Закону України «Про вищу освіту». Матеріали 46-ї науково-методичної конференції/Віват Г.І. // ОНАХТ, 8-10 квітня 2015 р. – Одеса, 2015.
 15. Машарова Я.В. Сталі вирази та прийменникові конструкції у контексті наукового та офіційно-ділового стилю. Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення навчального процесу в умовах запровадження нового Закону України «Про вищу освіту». Матеріали 46-ї науково-методичної конференції/Віват Г.І.//ОНАХТ, 8-10 квітня 2015 р. – Одеса, 2015.
 16. Нарушевич-Васильєва О.В. Проблеми семантизації українських термінів харчової промисловості в навчально-методичних текстах. 74-та наукова конференція науково-викладацького та наукового складу академії, ОНАХТ, Одесса, 2014 р.
 17. Нарушевич-Васильєва О.В. Дистанційне навчання як інноваційна технологія реалізації освітніх стандартів нового покоління // Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення навчального процесу в умовах запровадження нового Закону України «Про вищу освіту». Матеріали 46-ї науково-методичної конференції ОНАХТ, 8–10 квітня 2015 р. – О., 2015. – С. 93–96.
 18. Чаєнкова О.К. Проблеми семасіології при навчанні російської мови іноземними студентами. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми викладання фахових дисциплін у вищий школі».
 19. Южакова О.І. Сучасний стан української технічної термінології. 74-та наукова конференція науково-викладацького та наукового складу академії, ОНАХТ, Одесса, 2014 р.