Методичні матеріали

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

 1. Методичні вказівки для поглиблення знань з української мови викладачів, співробітників та аспірантів ОНАХТ /Укладачі Блохіна Л. Л., Машарова Я. В., Віват Г. І. – Одеса, ОНАХТ, 2011. – 60 с.

2. Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання контрольних робіт з курсу Українська мова за професійним спрямуванням/ Склад. Машарова Я. В., Войтенко Г. М., Шевчук О. В. – Одеса, ОНАХТ, 2011. – 64 с.

3. Методичні вказівки до вивчення курсу “Українська мова за професійним спрямуванням” (самостійна робота)/ Склад. Копач Н. В., Блохіна Л. Л. – Одеса, 2010. – 62 с.

4. Методичні вказівки до вивчення курсу “Українська мова за професійним спрямуванням” ( тексти для перекладу за спеціальностями)/ Укладачі Копач Н. В., Віват Г. І. – Одеса, 2012. – 64 с.

5. Посібник з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».  Матеріали для підготовки до модульного контролю (для студентів 1 курсу)/ Укладач Южакова О. І. – Одеса: Видавничий центр ОНАХТ, 2012. – 25 с.

6. Посібник для самостійної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» Контрольні завдання з української мови: фонетика, морфологія, синтаксис (для студентів 1 курсу)/ Укладач Южакова О. І. – Одеса: Видавничий центр ОНАХТ, 2012. – 31 с.

7. Посібник з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Матеріали модульного контролю  (залік)  (для студентів 1 курсу) / Укладач Южакова О. І. – Одеса: Видавничий центр ОНАХТ, 2012. – 46 с.

8. Методичні вказівки до самостійної роботи та контрольні індивідуальні завдання з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів усіх напрямів підготовки заочної форми навчання / Укладачі: О. В. Нарушевич-Васильєва, Г. В. Войтенко, О. В. Шевчук. – Одеса: ОНАХТ, 2013. – 74 с

9. Методичні вказівки з курсу «Українська мова для вдосконалення мовлення аспірантів, викладачів та працівників ОНАХТ»./ Віват Г.І., Машарова Я.В., Южакова О.І. – Одеса, ОНАХТ, 2014 – 50 с.

 

ДІЛОВОДСТВО

1. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Діловодство для студентів напрямів підготовки 6.030504, 6.030510 денної форми навчання / Укладач Нарушевич-Васильєва О. В. – Одеса: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2009. – 52 с.

2. Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання контрольних завдань з курсу “Діло­водство для студентів напрямів підготовки 6.030504, 6.030510 заочної форми навчання / Укладач Нарушевич-Васильєва О. В. – Одеса: ОНАХТ, 2010. – 14 с.

 

УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА

1. Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання контрольних робіт з курсу “Українська та зарубіжна культура./ Склад. Віват Г. І.,  Войтенко Г. М., Казарян Т. Г. — Одеса, ОНАХТ, 2008. – 59 с.

2. Конспект лекцій із курсу «Українська та зарубіжна культура» / Склад. Віват Г.І., Казарян Т.Г. – Одеса, ОНАХТ, 2014. -50 с.

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА

1. Методичні вказівки і контрольні та тестові завдання з курсу “Українська мова іноземна / Склад. Войтенко Г. М., Казарян Т. Г., Шевчук О. В. – Одеса, ОНАХТ, 2011. –50 с.

2. Методичні вказівки з курсу «Українська мова як іноземна» для другого року навчання бакалаврів усіх спеціальностей. (Дієслівні форми, числівник та займенник)./ Віват Г.І., Казарян Т.Г. – Одеса, ОНАХТ, 2014 – 61 с.