Оголошення про проведення наукової конференції

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції «ХАРЧОВІ ТРАДИЦІЇ – МЕНТАЛЬНИЙ КОД НАЦІЇ: МОВА, ЛІТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА, ІСТОРІЯ», яка відбудеться 12–13 жовтня 2017 року в Одеській національній академії харчових технологій на кафедрі українознавства та лінгводидактики.

Мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Під час роботи конференції передбачається цікава культурна програма.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

МОВА

 1. Національна мовна картина світу крізь призму харчових традицій.
 2. Лінгвістичні та екстралінгвістичні аспекти харчових номінацій.
 3. Українська термінологія і наукова мова сучасного фахівця.
 4. Словники як джерело підвищення мовної культури.
 5. Етимологія харчових та гастрономічних номінацій.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Харчові технології в художніх творах.
 2. Густативно-сапористичні образи в художній літературі.
 3. Гастрономічні образи в мемуаристиці та епістолярії.
 4. Їжа у фольклорних жанрах.
 5. Харчові традиції в рецепції українських та зарубіжних дослідників.

 

КУЛЬТУРА

 1. Релігія і харчування.
 2. Харчова обрядовість.
 3. Різновиддя застілля та його етикетні норми.
 4. Україна і світ у контексті харчових технологій та традицій.

 

ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ЕКОНОМІКА

 1. Історія формування і розвитку харчової промисловості України.
 2. Сучасний стан і структурні особливості харчової промисловості в Україні.
 3. Філософія харчування.
 4. Аспекти розвитку економіки харчової промисловості: історія, сучасний стан та перспективи.

 

Якщо Ви плануєте взяти участь у конференції, просимо до 10 серпня 2017 року надіслати заявку за поданою нижче формою.

Для включення наукової доповіді до програми конференції необхідно не пізніше 1 вересня 2017 року надіслати такі матеріали:

1) файл зі статтею, створений у редакторі Word і збережений в одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf;

2) відскановану копію або фотокопію квитанції про оплату організаційного внеску в розмірі 400 грн (за рахунок оргвнеску здійснюватиметься оплата публікації статті обсягом до 5 сторінок, вартість публікації кожної додаткової сторінки становить 50 грн; оргвнесок сплачується незалежно від форми участі в конференції – очної або заочної);

3) науковцям, які не мають наукового ступеня, необхідно надіслати ВИТЯГ
ІЗ ПРОТОКОЛУ засідання кафедри про рекомендацію статті до друку або завірену РЕЦЕНЗІЮ наукового керівника.

Заявку, текст статті та копію квитанції просимо надсилати на електронну адресу: onaft.konf.smak@ukr.net.

Усі файли повинні мати назву за прізвищем автора з уточненням інформації, наприклад: Гаврилюк_заявка.doc; Гаврилюк_стаття.doc; Гаврилюк­_квитанція.doc.

Організаційний внесок учасника конференції (разом із коштами за друк статті) просимо переказувати на банківську картку ПриватБанку 5168 7572 6709 4003. Одержувач – Гриньків Василь Михайлович.

Фінансові витрати (проживання в готелі, харчування, проїзд) забезпечуються учасниками конференції. Для докторів наук участь у конференції та публікація статті (без співавторів) у збірнику безкоштовна.

Увага! Автоматичне розсилання збірників з матеріалами конференції не передбачається. Якщо Ви не зможете особисто взяти участь у конференції, але бажаєте отримати збірник, ми можемо надіслати Вам його кур’єрською службою «Нова пошта». Для цього після проведення конференції надішліть електронного листа (e-mail: onaft.konf.smak@ukr.net), у якому вкажіть своє прізвище, ім’я та по батькові, місто, відділення Нової пошти, з якого Вам зручно забрати збірник, та номер Вашого мобільного телефону. Оргкомітет конференції не бере на себе витрати на пересилку, Ви сплачуєте за неї під час отримання збірника.

Адреса Оргкомітету: вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039, Одеська національна академія харчових технологій, кафедра українознавства та лінгводидактики.

 

Телефони для довідок:

067-835-88-33 (Нарушевич Оксана Вікторівна);

(048) 712-40-41 (кафедра українознавства та лінгводидактики)


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Технічні параметри:

 • текст набирається шрифтом Times New Roman, кегль 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,0 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tаb і знаків пропуску);
 • параметри сторінки: формат сторінки А4, береги зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2,0 см; сторінки не нумеруються;

Послідовність структурних елементів у статті:

 • ліворуч від середини аркуша – індекс УДК (12 кегль, напівжирний шрифт);
 • праворуч від середини аркуша ім’я та прізвище (14 кегль, напівжирний шрифт), нижче в дужках вказується науковий ступінь, учене звання, посада та місце роботи автора статті (14 кегль, курсив);
 • відцентрована назва статті великими літерами (14 кегль, напівжирний шрифт);
 • далі наводяться анотації та ключові слова (12 кегль, курсив) українською, англійською та російською мовами (до 300 слів);
 • через 1 інтервал текст статті (14 кегль); текст вирівнюється за шириною;
  не допускається заміна тире знаком дефіса й навпаки;
 • через 1 інтервал після тексту нумерований бібліографічний список в абетковому порядку (12 кегль), оформлений відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Покликання на джерела подавати за зразком [3, с. 24], [5; 6–8].

Виклад статей має відповідати вимогам ДАК України до структури фахових наукових публікацій.

Текст статі має бути вичитаний і відредагований автором.

 

ЗАЯВКА

на участь у науковій конференції

«ХАРЧОВІ ТРАДИЦІЇ – МЕНТАЛЬНИЙ КОД НАЦІЇ: МОВА, ЛІТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА, ІСТОРІЯ» (12-13 жовтня 2017 р., м. Одеса)

 

Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи, посада (із зазначенням кафедри, відділу)
Вчене звання, науковий ступінь
Назва доповіді
Напрям роботи конференції
Форма участі у конференції­ очна / заочна
Використання технічних засобів так / ні
Поштова адреса (робоча або домашня)
E-mail
Контактний телефон
Потреба у житлі так / ні