Склад кафедри

Віват-Г.І.-199x300

ВІВАТ ГАННА ІВАНІВНА

Доктор філологічних наук, професор. Завідувач кафедри.

Викладає навчальні предмети: “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, “Українська та зарубіжна культура”, “Українська мова як іноземна”, “Російська мова як іноземна”, “Країнознавство”. Автор більше ста наукових праць з історії української літератури, методики викладання мови та літератури, у т. ч. окремих видань: навчальних посібників з грифом МОН України (“Пишемо без помилок” (2002), “Перші кроки в Україні” (І і ІІ ч.) (2007, 2008) – у співавторстві); монографій: “Художні особливості та провідні мотиви поетичної творчості Василя Стуса” (2003), “Лірика дисидентів в інтертекстуальному полі множинності” (2010).

Коло дослідницьких зацікавлень: українська і світова поезія ХХ ст., типологічні процеси в літературах, вивчення літературних традицій.

Є автором двох поетичних збірок: “Крилата душа” (2002), “Біле і чорне” (2009).

Машарова-Я.В.-199x300

МАШАРОВА ЯРОСЛАВА ВАСИЛІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент.

Працює в академії з 1983 року. У цьому ж році захистила кандидатську дисертацію «Зображення людини в екологічних ситуаціях сучасної радянської прози».
З 1990 року обіймає посаду доцента кафедри. Автор монографії «Пошук гармонії» (1990), присвяченої екологічній тематиці у світовій літературі. Має ряд публікацій з означеної тематики.

Читає курси з української мови та української мови (за професійним спрямуванням). Автор відповідних методичних розробок для студентів усіх форм навчання. Бере участь у роботі семінару для поглибленого вивчення української мови викладачами ОНАХТ.

Коло дослідницьких зацікавлень: методика перекладу, дослідження екологічної тематики у світовій літературі.

Южакова-О.І.-200x300

ЮЖАКОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент. Захистила дисертацію за темою «Формування української термінології холодильної техніки». Дані про Южакову О.І. як термінознавця можна знайти у довіднику «Українське термінознавство в іменах» (С. 269–270 у праці д.філол.н., проф. Львівського університету імені Івана Франка Кочан І.М.; Львів: Літопис, 2012. – 292 с.).

Наразі в ОНАХТ викладає такі навчальні предмети: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова як іноземна». Разом з проф. Віват Г.І. розробила факультативний курс «Мистецтво говорити». Працюючи на кафедрі соціальних наук (пізніше – кафедрі гуманітарних та соціально-економічних наук) в Одеській державній академії холоду читала дисципліни «Психологія» та «Педагогіка і психологія вищої школи».

Автор понад 70 наукових і методичних праць, організатор численних літературно-музичних вечорів.

Коло дослідницьких зацікавлень: когнітивна лінгвістика, когнітивне термінознавство, а також проблеми упорядкування української технічної термінології.

 Лупол-А.В.-231x300

ЛУПОЛ АЛЛА ВІКТОРІВНА

Кандидат філологічних наук, старший викладач.  Захистила  кандидатську дисертацію на тему “Онімний простір у поезії Василя Стуса” . Закінчила Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (2001 р.) здобула ступінь магістра, кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Закінчила  Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (2003 р.) і здобула кваліфікацію юриста.

Закінчила  Одеський державний економічний університет (2009 р.) і здобула кваліфікацію економіста.

 З 2009 р. працює викладачем кафедри української і російської мов (з 01.10.2012 – кафедра лінгвістичної підготовки), а з 2012 р. – за сумісництвом на посаді старшого викладача кафедри лінгвістичної підготовки (секція слов’янських мов) в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова. З 2013 р. працює на кафедрі українознавства та лінгводидактики та викладає українську мову (за професійним спрямуванням) .

Коло дослідницьких зацікавлень: займається природничо-науковими дослідженнями творчого процесу, а саме терапією творчого самовираження ( ТТС ); має 20 науково-методичних публікацій.

 Казарян-Т.Г.-199x300

КАЗАРЯН ТЕТЯНА ГАРИКІВНА

Закінчила Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. За фахом “Філолог, викладач російської мови та літератури”.

З 1990 р. працює в академії. Викладає українську та зарубіжну культуру, українську  мову як іноземну, російську мову  як  іноземну,   країнознавство. Є автором та співавтором декількох методичних розробок з відповідних дисциплін.

Упродовж багатьох років є профгрупоргом кафедри.

 Філіпенко-О.І.-207x300

ФІЛІПЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА

Кандидат філологічних наук.  Захистила  кандидатську дисертацію на тему ” Естетичні функції символів у творчості Докії Гуменної”.  Закінчила Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.  Здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.

З 2004 року працює в ОНАХТ на посаді викладача кафедри. Викладає дисципліни: “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, “Російська мова як іноземна”,  “Країнознавство”.

Коло дослідницьких зацікавлень: поезія і проза ХІХ ст., зокрема  творчість Докії Гуменної.

 Шевчук-О.В.-225x300

ШЕВЧУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Закінчила Одеський національний  університет ім. І. І. Мечникова у 2004 році. З цього ж року почала працювати на кафедрі українознавства та лінгводидактики. Викладає дисципліни: “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, “Російська мова як іноземна”, “Країнознавство”. Має методичні розробки з відповідних  дисциплін.

Коло дослідницьких зацікавлень: історичний роман. Має ряд наукових публікацій, присвячених українському історичному роману.

 Лакомська-І.В.-230x300

ЛАКОМСЬКА ІННА ВАЛЕРІЇВНА

Викладає навчальні предмети «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та «Українська мова як іноземна». Автор наукових статей з лінгвістики та методичних посібників з української мови.

Коло дослідницьких зацікавлень: впливовий аспект функціонування мовних одиниць у засобах масової комунікації, сугестивна лінгвістика, нейролінгвістичне програмування.

 Гриньків-О.В.-207x300

ГРИНЬКІВ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Закінчила  Одеський   національний   університет ім. І. І. Мечникова. Здобула кваліфікацію філолога, викладача української  мови та літератури.

Асистент кафедри. Працює на кафедрі з 2007 року.  Викладає дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, “Російська мова як іноземна”, “Країнознавство”.

Коло дослідницьких зацікавлень: методика викладання мови, проблема конфлікту у творчості Олександра Олеся.