Тематика наукових досліджень

Навчальні посібники:

 1. Віват Г.І. Пишемо без помилок (орфографія). Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (Лист МОН України №14/182-423 від 7.02.02 про надання грифу), Одеса КП ОМД, 2002. – 108 с.
 2. Віват Г.І., Блохіна Л.Л. Перші кроки в Україні. (Частина 1). Розмовний вступно-граматичний курс української і російської мов для іноземних студентів. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист Міністерства освіти й науки України №14/ 18-Г 1145 від 16.07.07).  – Одеса КП ОГТ, 2007 -178с.
 3. Віват Г.І., Блохіна Л.Л. Перші кроки  в Україні (Частина 2). Книга для читання і розвитку мовних навиків з російської та української мов для іноземних студентів, стажерів, аспірантів. Рекомендовано МОН  України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. (Лист Міністерства освіти і науки України №14/18-Г- 1145 від 16.07.07)  – Одеса КП ОГТ, 2008.

 

Словники:

 1. Южакова О.І., Морозюк Л.І. Російсько-український словник-довідник наукових і технічних термінів холодильної техніки (холодильні машини і теплові помпи) Херсон, ФОП Грінь Д.С., 2014, 356 с.
 2. Віват Г. І. Словник-довідник старовинних і діалектних назв страв, продуктів, харчових виробів та кухонного начиння різних регіонів України./Ганна Віват. – Одеса: ВМВ, 2015. – 384 с.

 

Монографії:

 1. Віват Г.І. «З роси, з води і з кетяга калини…» Поезія Ігоря Калинця. Одеса: ВМВ, 2012. – 191с.
 2. Віват Г.І. Наукова поезія ХХ століття. Одеса: ВМВ, 2013. – 240 с.
 3. Віват Г. І. Семантика символічного образу в ліриці Василя Стуса. Одеса: ВМВ, 2014. – 240 с.
 4. Віват Г.І. Художні особливості та провідні мотиви поетичної творчості Василя Стуса. – Видавничий центр «Студія «Негоціант», 2003р. – 176 с.
 5. Віват Г.І. Лірика дисидентів в інтертекстуальному полі множинності: монографія / Ганна Віват. – Одеса: ВМВ, 2010. – 368 с.
 6. Віват Г.І. Словник-довідник старовинних і діалектних назв страв, продуктів, харчових виробів та кухонного начиння різних регіонів України Одеса: ВМВ, 2015. 384с.
 7. Віват Г.І. Традиції українського харчування Одеса: ВМВ, 2016-288 с.

 

Наукові статті:

 1. Віват Г.І. Гало – образ-символ в ліриці Миколи Руденка Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Гуманітарний ун-т «ЗІДМУ». Серія: Гуманітарні науки. – № 5, 2014 р.
 2. Віват Г.І. Естетика символічного образу в ліриці дисидентів спадщина етносу. Мова і культура (Науковий журнал).– К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014.
 3. Віват Г.І. Наукові записки. Серія «Філологічна», – Острог: видавництво НаУ «Острозька академія», 2014 р. – Вип. 41. – С. 35-38.
 4.  Віват Г.І. Словник поетичної мови Ігоря Калинця (Рідкоспоживані слова, діалектизми, історизми, архаїзми, професіоналізми) Мова і культура. (Науковий журнал) – К.: Видчий Дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 15 – Т.VІІІ (96). Худ. л-ра в контексті культури.
 5. Віват Г.І. Традиційний образ тирана в поезії ХХ століття. Наукові записки. Серія «Філологічна», – Острог: видавництво НаУ «Острозька академія», 2014 р. – Вип.41 – 35-38 ст.
 6. Гриньків О.В.  Процес розвитку мотивації студентами-іноземцями при вивченні російської мови // Історико-літературний журнал. Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. Збірник наукових праць, Вип. 18. – О.: Астропринт, 2015.
 7. Лакомська І. В. Лексико-семантичні особливості імперативів у фразеологізмах. Одеса, 2014.
 8. Лакомська І.В. «Українська мова в дослідженнях одеських лінгвістів: інтеграція підходів». Участь у засіданні Круглого столу, що проходив 15 травня 2014 р. на кафедрі української мови ОНУ імені І.І. Мечникова. Опубліковано дві статті у колективній монографії.
 9. Лакомська І.В. «Фразеологізми та паремії як актуалізатори впливу ЗМІ». Участь у  науковому семінарі  «Мова і право», що проходив 12 листопада 2014 року на кафедрі мовної підготовки Дніпропетровського державного університету.
 10. Лакомська І.В. Видозміни фразеологізмів у газетних заголовках як компонентів комунікаційного впливу. Одеса, 2014.
 11. Лакомська І.В. Мова засобів масов. інформації: прагматичний аспект. Участь у  науковому семінарі  «Мова і право», що проходив 12 листопада 2015 року на кафедрі мовної підготовки Дніпропетровського державного університету.
 12. Лакомська І.В. Специфіка актуалізації фразеологізмів біблійного походження у мас-медіа (на матеріалі газетних заголовків) Наукові записки. –   Випуск 129. –  Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2014 С.327-333.
 13.  Машарова Я. В. Тенденції розвитку екологічної тематики у світовій літературі та мистецтві. Актуальні питання літературознавства. Наук. зб. – Чернівці: Рута, 2014. – Вип. 79.
 14. Нарушевич-Васильєва О.В.  Структурно-компонентний склад термінів харчової промисловості // Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри : зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП, 2016. – С. 244–248.
 15. Нарушевич-Васильєва О.В. Концептуальні засади розроблення пропозиційних моделей семантизації термінів харчової промисловості // Термінологічний вісник : Збірник наукових праць: У 2-х ч. – К.: Ін-т укр. мови НАН України, 2015. – Вип. 3 (2). – С. 140–156.  
 16. Шевчук О.В. До питання про дефініцію поняття «Традиційний історичний персонаж» / Історико-літературний журнал. Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. Збірник наукових праць. – Вип. 18. – О.: Астропринт, 2015.
 17. Южакова О. І. Переклад російських ад’єктивів типу – подобный, образный, ведомый українською мовою. Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2014. – Вип. 791.
 18. Южакова О. І. Проблеми становлення української наукової і технічної термінології на сучасному етапі. Science and Education a New Dimension: Philology, II (I), Issue: 17, 2014. P. 135–140.
 19.  Южакова О.І. Навчальний словник у виші: місце, роль і засади укладання. Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2014. – Вип. 765.
 20. Южакова О.І. Переклад російських ад`єктивів типу-подобный, образный, ведомый українською мовою. Мова і культура (Науковий журнал).– К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014.
 21. Южакова О.І. Проблеми перекладання технічної термінної лексики на сучасному етапі. Мова і культура (Науковий журнал).– К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 16. – Т. VІ (168). С. 343–350.
 22. Южакова О.І. Семантичний аналіз російських композитів-прикметників з опорними компонентами –подобный, -видный, -образный./ Мова і культура. (Науковий журнал) – К.: Видчий Дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17 – Т.ІІ (170).
 23. Южакова О.І. Семантичні моделі номінацій з опорним компонентом революція / Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2015. – Вип. 817.